Obec Kájov | oficiální stránky obce
znak

Fotokronika 2009 - Vítání občánků

Vítání nových občánků 6. listopadu se zúčastnilo šest dětí se svými nejbližšími, rodiči, sourozenci nebo prarodiči. Slavnostní obřad vedl pověřený zastupitel obce Bohumil Šíp. Přivítány byly tyto děti: Jan Hanuš, Martin Vrzák, Stela Molnárová, Liliana Rajková, Adam Kynický a Robin Popel. Z technických důvodů dá obecní úřad zhotovit papírové fotografie ze všech třech podzimních vítání najednou a poté budou připraveny k vyzvednutí na OÚ.

img img img img img img img img img img img img img img img