Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Elektronická podatelna

V souladu s vyhláškou č. 496/2004 Sb. externí odkaz , o elektronických podatelnách a nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. externí odkaz, o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů byla na Obecním úřadě v Kájově zřízena elektronická podatelna.

Podání (s elektronickým podpisem) můžete provést pomocí e-mailové adresy :
ou-kajov@ou-kajov.cz

V případě, že jde o podání nebo odvolání bez elektronického podpisu externí odkaz , je třeba je doplnit písemně nejpozději do tří dnů (§ 19 odst. 1 správního řádu) tj. opatřit je svým podpisem na na obecním úřadě nebo takto opatřenou písemnost opětně podat v uvedené lhůtě k poštovní přepravě.