Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Kultura

Obecní knihovna

Obecní knihovna Kájov má své webové stránky, které informují o aktivitách knihovny podrobněji - kajovknihy.webnode.cz externí odkaz.

Obecní knihovna je v Kájově umístěna ve 2. patře budovy obecního úřadu (ul. Kájovská č. p. 100).

Knihovna má tuto otvírací dobu: Středa 8:30-11:00 14:30-18:00

Od 1. září 2018 je knihovnicí Libuše Semecká, která nahradila Michaelu Anderlovou. Ta byla knihovnicí od 2. ledna a vystřídala Janu Pechovou, jež vedla knihovnu tři roky a zasloužila se o zprovoznění knihovny přestěhované ze základní školy.

img Fond knihovny je doplňován z prostředků obce. V současnosti je k dispozici 5 398 knih a 3 různá periodika. Během roku jsou na víc využívány možnosti zajištění cirkulačních výpůjčních souborů knih z doplňovacího fondu Městské knihovny v Českém Krumlově. V roce 2013 bylo touto formou poskytnuto 275 knih ve 4 souborech. Knihy jsou knihovně zapůjčeny na neomezenou dobu dle zájmu čtenářů. A čtenáři nabízených služeb využívají. V roce 2013 si i přes téměř tříměsíční uzavírku přišlo vypůjčit 82 čtenářů, z toho 43 dětí, celkem 1 586 výtisků knih a periodik.

img Knihovna se zapojila do Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje. Získala kvalitní počítačové vybavení včetně tiskárny. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou. Počítač je samozřejmě připojen k internetu, dále je možnost využití služby tisku. Internet je pro všechny návštěvníky knihovny poskytován zdarma, služba tisku je zpoplatněna sazbou 2 Kč/strana A4.

Knihovna také úzce spolupracuje s místní základní školou. Od roku 2006 probíhá slavnostní Pasování na čtenáře, kdy jsou pasováni prvňáčci zpravidla na konci školního roku, když už umí všechna písmenka.

img Knihovna je také napojena na výpůjční systém Clavius Reks. Díky tomuto systému mohou čtenáři napojeni na internet z pohodlí domova sledovat titul, o který mají zájem. Systém je napojen na všechny knihovny regionu Český Krumlov. Čtenář tak má možnost vidět, ve které z knihoven se titul, o který se zajímá, nachází, zda a na jak dlouho je kniha půjčena. Knihu si může zarezervovat a vyzvednout v dané knihovně osobně, nebo požádat svou „domovskou“ knihovnu o vyzvednutí knihy v rámci meziknihovní výpůjční služby. V současné době probíhá v Obecní knihovně Kájov katalogizace všech titulů. Po dokončení budou všechny tituly opatřeny čárovým kódem, evidence a půjčování bude vedeno převážně v elektronické podobě.

V případě dotazů či připomínek můžete využít buď otevíracích hodin knihovny nebo e-mailovou adresu knihovna.kajov@centrum.cz.