Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Obecní vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů word
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - změnová vyhláška týkající se vyhlášky 8/2011 word
Obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství word
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - změnová vyhláška týkající se vyhlášky 9/2011 word
Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011 o místním poplatku ze psů word
Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu word
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt word
Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity word
Vyhláška obce Kájov č. 1/2008 pro část obce Staré Dobrkovice, týkající se dvousložkové formy úhrady vodného a stočného. word
Hřbitovní řád obce Kájov word
Vyhláška k provádění zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí v obci Kájov word
Vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí word
Vyhláška obce Kájov o zákazu volného pobíhání drobného domácího zvířectva. jpg
Obecně závazná vyhláška obce Kájov č. 1/2015, o systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Kájov pdf
Obecně závazná vyhláška obce Kájov č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. mg