Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Úřední deska - vyvěšeno

Informace na úřední desce jsou uloženy v souborech v různých formátech (o zvoleném formátu ne vždy obecní úřad rozhoduje). Pro všechny použité formáty vystavených dokumentů je volně ke stažení odpovídající software.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
VyvěšenoNázevformát
20. 6. 2018 Usnesení 2/2018 32-58 ze zasedání Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 19. 6. 2018 img

Usnesení ze zasedání rady obce
VyvěšenoNázevformát
31. 7. 2018 Usnesení Obecní rady Kájov č. 9/2018 ze dne 26. 7. 2018 dokument

Oznámení, vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno Názevformát
2. 8. 2018 Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice pdf
30. 7. 2018 Obec Kájov oznamuje svůj záměr prodat část obecního pozemku par. č. 1158/1 v k. ú. Křenov u Kájova o výměře cca 950 m pdf
12. 7. 2018 Opatření obecné povahy – úprava provozu na místní komunikaci „Kájov - U Kostela“ pdf
20. 6. 2018 Dražba nemovitých věcí, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb dne 10. 10. 2018 v 11:00 hodin pdf
22. 5. 2018 Informačni povinnost - obec Kájov pdf
1. 3. 2018 Knihovna má tuto otvírací dobu:
pondělí 7.30 – 10.30, úterý 16.00 – 19.00.
knihovna

Smlouvy o poskytnutí dotace
(zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech obcí, § 10 d)
VyvěšenoNázevformát
26. 4. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a zajištění provozu areálu sportovního areálu TJ Sokol Kájov pdf
30. 12. 2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pdf
10. 8. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace OZ 52 - 20160810082553188 pdf
10. 8. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace OZ 53 - 20160810082503115 pdf