Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Úřední deska - vyvěšeno

Informace na úřední desce jsou uloženy v souborech v různých formátech (o zvoleném formátu ne vždy obecní úřad rozhoduje). Pro všechny použité formáty vystavených dokumentů je volně ke stažení odpovídající software.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
VyvěšenoNázevformát
4. 10. 2017 Usnesení 4/2017 40-60 ze zasedání Zastupitelstva obce Kájov konaného dne 26. 9. 2017 img

Usnesení ze zasedání rady obce
VyvěšenoNázevformát
8. 11. 2017 Usnesení Obecní rady Kájov č. 11/2017 ze dne 1. 11. 2017 dokument

Oznámení, vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno Názevformát
22. 11. 2017 Opatření obecné povahy – Oprava krytu vozovky silnice I/39 pdf
15. 11. 2017 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci I. Třídy pdf
10. 11. 2017 Opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb pdf
13. 10. 2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Kladné pdf
12. 9. 2017 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Kladenské Rovné, Kladné a Křenov u Kájova pdf
21. 4. 2017 Nabídka psů pdf
8. 8. 2013 Provozní doba knihovny (v budově obecního úřadu ve 2. patře)    úterý: 16:00 - 19:00 a pátek: 16:00 - 19:00. knihovna

Smlouvy o poskytnutí dotace
(zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech obcí, § 10 d)
VyvěšenoNázevformát
26. 4. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a zajištění provozu areálu sportovního areálu TJ Sokol Kájov pdf
30. 12. 2016 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pdf
10. 8. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace OZ 52 - 20160810082553188 pdf
10. 8. 2016 Smlouva o poskytnutí dotace OZ 53 - 20160810082503115 pdf