Obec Kájov | úvodní stránka
Obec Kájov | úvodní stránka

Matrika

Matriční úřad Kájov zajišťuje matriční agendu pro správní obvod Kájov s osadami Kladné, Kladenské Rovné, Křenov, Lazec, Mezipotočí, Novosedly, Přelštice, Staré Dobrkovice.

Matrikářka:

Martina Kopřiová
telefon 380 726 126
e–mail: koprivova@ou-kajov.cz

Zastupující matrikářka: Ing. Klára Bazalová
telefon 380 731 237
e–mail: bazalova@ou-kajov.cz

Vede
 • sbírky listin
 • matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí, a to v papírové i elektronické podobě
Vydává
 • výpisy z matrik – rodné, oddací a úmrtní listy
 • osvědčení pro uzavření církevního sňatku, který má být uzavřen na území matričního obvodu
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Sepisuje
 • zápisy o matričních událostech za účelem zápisu do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno-střed
 • zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
Ve správním řízení rozhoduje
 • o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, rozhodnutí se vydává pouze při zamítnutí
 • o změně jména a příjmení
Přijímá
 • žádosti o uzavření manželství a organizačně zajišťuje svatební obřad
 • oznámení o znovupřijetí předchozího příjmení po rozvodu
 • prohlášení o užívání dvou jmen
 • žádosti o opravy tvaru jména nebo příjmení
Provádí
 • vidimace a legalizace – ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
Zprostředkovává
 • vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR
 • vyřízení žádostí o vydání občanského průkazu
 • vyřízení žádosti o výpis z Rejstříku trestů